ΧΡΕΩΣΕΙΣ

credits Easybike
Τα ποδήλατα του Δήμου σου παρέχονται με ένα μικρό αντίτιμο. Το αντίτιμο αυτό εξασφαλίζει τα απαραίτητα έσοδα στην Δήμο για την συντήρηση του συστήματος.
 
Η χρέωση για την μίσθωση ενός ποδηλάτου περιλαμβάνει ένα κόστος πρόσβασης στο σύστημα και ένα κόστος χρήσης του ποδηλάτου ανάλογα με τον χρόνο που το έχεις στην κατοχή σου. Οι χρεώσεις είναι διαφορετικές για τους συνδρομητές και τους περιστασιακούς χρήστες.
 
Συνοπτικά οι χρεώσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Πρόσβαση Χρήση 1ο Ημίωρο Χρήση επόμενα ημίωρα
Συνδρομητές 15€ / Έτος Δωρεάν 0,5€
 
Βήμα χρέωσης : 30 λεπτά
Μέγιστος επιτρεπτός χρόνος κατοχής του ποδηλάτου : 24 ώρες